Cambridge IELTS в Алианс

IELTS (The International English Testing System) e един от първите изпити, оценяващи четирите умения - слушане, четене, писане и говорене. IELTS е доказателство за владеене на английски език на най–високо ниво. Резултатите от този изпит се признават в над 9000 правителствени, образователни и професионални организации.

Какъв е форматът на изпита?

IELTS се състои от писмена и устна част, като целият изпит протича за по-малко от три часа. Писмената част, която включва компонентите - Слушане, Четене и Писане, се провежда в един ден. Компонентът Говорене може да се проведе на същия ден след кратка почивка или една / две седмици преди /след писмената част.


  Слушане

Продължителността на тoзи компонент е 30 минути , през които кандидатите е необходимо да дадат отговори на 40 въпроса, разделени в четири тематични части. Текстовете се слушат само веднъж.
Текстовете, които се подават в тази част на изпита са монолози и разговори на говорители, за които английският език е майчин. Изпитваните трябва да отговорят на серия тематично свързани въпроси. Целта е да се провери способността на изпитваните да разбират основни идеи и детайлни информационни факти, способността да разбират мненията и настроенията на говорещите.

  Четене

Този компонент е с продължителност 60 минути. Той включва три основни части с общо 40 въпроса, на които кандидатите трябва да отговорят.

При изпита IELTS General Training от кандидатите се изисква да прочетат откъс от книга, списание, вестник, реклама, съобщение, указание и т. н. Това са материали, които са често срещани в ежедневието.

При IELTS Academic кандидатите трябва да прочетат откъси от автентични научни материали(книга, списание и вестник), написани на академично ниво.

  Писане

Този компонент отнема 60 минути, за които кандидатите е необходимо да се справят с две задачи. Първата за 20 минути, а втората за 40.

При изпита IELTS General Training първата задача е писане на писмо, в което трябва да се поиска някаква информация или да се обясни определена ситуация. Втората задача е писане на есе в отговор на някакъв проблем или гледна точка. При IELTS Academic първата задача представлява графика, таблица или диаграма, която трябва да бъде аналитично описана от кандидата. Втората задача е да се напише есе в официален стил.

  Говорене

Последният компонент – Говорене продължава между 11 и 14 минути и включва три части.
В първата част кандидатите отговарят на общи въпроси, свързани със семейството, работата и интереси или хобита. Продължителността е 4-5 минути.
Във втората част кандидатите трябва да говорят по определена тема в продължение на 2 минути, след което изпитващият им задава тематични въпроси.
Третата част отнема 4-5 минути, по време на които се провежда дискусия, базирана на темата от предходната част.

IELTS е базиран в две направления:


Academic – академичният модул е предназначен за хора, които се интересуват от висше образование в англоговоряща страна или курсове, провеждани на английски.


General – е основен модул за хора, които търсят кариерно развитие в англоговоряща страна или компания.


Оценяването в IELTS е по 9-бандова система. Най-често изискваната оценка от институции и учебни заведения е 6.5 – 7.0.

Подготовката в АЛИАНС акцентира върху академичния модул. Основната цел на обучението е достигане на възможно най-висок резултат от изпита. Ето защо езикът се надгражда до възможно най-високо академично ниво, което ще бъде полезно на кандидатите и в бъдещият им професионален път.

АЛИАНС предлага богата гама от курсове, съобразени с нуждите и целите на кандидатите. В тази връзка и в зависимост от времето, с което разполагате, може да се включите в различни формати на курсове за подготовка за IELTS. Регистрацията за изпита IELTS се извършва на място в Алианс.

ЦЕЛОГОДИШЕН IELTSОт октомври до юни. Изискване за минимум покрито ниво В2. Курсът запознава курсистите с изпитния формат и плавно развива всяко едно от уменията – четене, писане, слушане, говорене. Детайлно се работи по всеки от компонентите Курсистите постепенно надграждат езиковото си ниво до достигане на необходимото за целите им. Курсът се провежда само веднъж седмично, в събота или в неделя по 5 учебни часа.

IELTS ЗА НАПРЕДНАЛИ - Курс само по тестове. По време на курса се разработват детайлно отделните компоненти на изпита, курсистите се запознават със стратегии за успешно представяне в изпитния ден, натрупват се нови лексикални структури, кандидатите се упражняват за комуникативната част на изпита. Специално внимание се отделя и на писмената част. Този курс е подходящ за курсисти, на които скоро им предстои явяване. Курсът се провежда през уикенда. Целта е кандидатите да направят и поредица от тестове в реална изпитна среда. Изискване - покрито С1 ниво.

Експресни съботно-неделни (Пробни изпити) за IELTS – в уикендите преди датите на изпитите. В два последователни дни се провеждат пробни изпити в реално време и обсъждат се грешките, коментират се резултатите и се дават съвети за по-добро представяне.

Повече информация за предстоящите курсове за IELTS подготовка, можете да намерите в нашия раздел за нови курсове.


Cambridge IELTS в Алианс

Защо IELTS е по-различен от другите изпити?

Той е единственият тест по английски език, признат от имиграционните служби на всички държави, които изискват удостоверение за езиково ниво.

Къде се признава изпитът?

Кои организации и институции признават изпита може да проверите на официалния сайт на IELTS.

Cambridge IELTS в Алианс

Кой изпит да изберете IELTS Academic или General Training?

IELTS Academic се използва за кандидатстване в бакалавърски или магистърски програми, както и за професионална регистрация.

IELTS General Training е за кандидати, желаещи да живеят и работят в англоезична държава или за имиграция в Австралия, Канада или Нова Зеландия.


Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки".
Прочете повече Ok