Cambridge IELTS в Алианс

IELTS (The International English Testing System) e един от първите изпити, оценяващи четирите умения - слушане, четене, писане и говорене. IELTS е доказателство за владеене на английски език на най–високо ниво. Резултатите от този изпит се признават в над 9000 правителствени, образователни и професионални организации.

Какъв е форматът на изпита?

IELTS се състои от писмена и устна част, като целият изпит протича за по-малко от три часа. Писмената част, която включва компонентите - Слушане, Четене и Писане, се провежда в един ден. Компонентът Говорене може да се проведе на същия ден след кратка почивка или една / две седмици преди /след писмената част.


  Слушане

Продължителността на тoзи компонент е 30 минути , през които кандидатите е необходимо да дадат отговори на 40 въпроса, разделени в четири тематични части. Текстовете се слушат само веднъж.
Текстовете, които се подават в тази част на изпита са монолози и разговори на говорители, за които английският език е майчин. Изпитваните трябва да отговорят на серия тематично свързани въпроси. Целта е да се провери способността на изпитваните да разбират основни идеи и детайлни информационни факти, способността да разбират мненията и настроенията на говорещите.

  Четене

Този компонент е с продължителност 60 минути. Той включва три основни части с общо 40 въпроса, на които кандидатите трябва да отговорят.

При изпита IELTS General Training от кандидатите се изисква да прочетат откъс от книга, списание, вестник, реклама, съобщение, указание и т. н. Това са материали, които са често срещани в ежедневието.

При IELTS Academic кандидатите трябва да прочетат откъси от автентични научни материали(книга, списание и вестник), написани на академично ниво.

  Писане

Този компонент отнема 60 минути, за които кандидатите е необходимо да се справят с две задачи. Първата за 20 минути, а втората за 40.

При изпита IELTS General Training първата задача е писане на писмо, в което трябва да се поиска някаква информация или да се обясни определена ситуация. Втората задача е писане на есе в отговор на някакъв проблем или гледна точка. При IELTS Academic първата задача представлява графика, таблица или диаграма, която трябва да бъде аналитично описана от кандидата. Втората задача е да се напише есе в официален стил.

  Говорене

Последният компонент – Говорене продължава между 11 и 14 минути и включва три части.
В първата част кандидатите отговарят на общи въпроси, свързани със семейството, работата и интереси или хобита. Продължителността е 4-5 минути.
Във втората част кандидатите трябва да говорят по определена тема в продължение на 2 минути, след което изпитващият им задава тематични въпроси.
Третата част отнема 4-5 минути, по време на които се провежда дискусия, базирана на темата от предходната част.

Cambridge IELTS в Алианс

Защо IELTS е по-различен от другите изпити?

Той е единственият тест по английски език, признат от имиграционните служби на всички държави, които изискват удостоверение за езиково ниво.

Къде се признава изпитът?

Кои организации и институции признават изпита може да проверите на официалния сайт на IELTS.

Cambridge IELTS в Алианс

Кой изпит да изберете IELTS Academic или General Training?

IELTS Academic се използва за кандидатстване в бакалавърски или магистърски програми, както и за професионална регистрация.

IELTS General Training е за кандидати, желаещи да живеят и работят в англоезична държава или за имиграция в Австралия, Канада или Нова Зеландия.


 © 2016 Езиков център АЛИАНС

уеб дизайн: Уебвижън