Cambridge English: Advanced в Алианс

Cambridge English: Advanced също се нарича Cambridge Advanced Certificate in English (CAE). За квалифицирани професионалисти или студенти в бакалавърска програма. Ниво на квалификацията: Напреднал (Advanced) = C1

CAE е предназначен за доказателство пред вашите работодатели или университет, че можете уверено да общувате на английски в професионални или академични ситуации..

За успешно представяне на изпита трябва да можете:

  • да пишете сложни доклади и имейли, да си водите записки по време на срещи и лекции;
  • да правите презентации със сложни идеи;
  • да разбирате разнообразни текстове, от литература до статии, изразяващи мнението на автора.

Изпитът се състои от четири компонента


  Четене

90 минути
Формира 40% от оценката

  Писане

90 минути
Формира 20% от оценката

  Слушане

40 минути
Формира 20% от оценката

  Говорене

15 минути
Формира 20% от оценката

Какво включва изпитът?

Изпитът CAE се състои от четири части. Тестовете по четене, писане, употреба на английски език и слушане се провеждат в един и същи ден. Устният изпит може да бъде в друг ден. По време на устния изпит вие показвате говорните си умения в разговор с друг кандидат пред двама изпитващи. Подготовката и регистрацията за Изпита CEA се осъществява на място в Алианса, а самите изпити се провеждат в Британски Съвет.

Препоръчителна литература

Cambridge English: Advanced в Алианс

Cambridge FCE

Cambridge FCE

Подходящ за работа и обучение.

Cambridge FCE сертификатът е предназначен за всички, които искат да работят в англоезична компания, да живеят в англоезична държава или да учат в подготвителен курс за университет, в който обучението е на английски. За успешно представяне на изпита трябва да можете да пишете кратки доклади и имейли, да обясните идея и да водите подробна дискусия на английски език.


Cambridge CAE

Cambridge CAE

Професионална квалификация.

Cambridge CAE сертификатът потвърждава, че можете уверено да общувате на английски в професионални или академични ситуации. За успешно представяне на изпита трябва да можете да пишете сложни доклади и имейли, да си водите записки по време на срещи и лекции, както и да правите презентации със сложни идеи.


Cambridge CPE

Cambridge CPE

Най-високата квалификация.

Притежаването на Cambridge CPE сертификат е доказателство пред работодателите, че владеете английски на висше управленско ниво или потвърждава възможността Ви да учите в магистърска или докторска програма на англоезичен университет. За успешно представяне на изпита трябва да можете да разбирате почти всичко, което чувате или четете на английски език. 

Алианс е оторизиран подготвителен център за изпитите на Университета Кеймбридж – Cambridge ESOL Examinations (Cambridge English Language Assessment). В дългогодишната си история сме подготвили успешно хиляди курсисти, които вече притежават сертификати  на Кеймбридж - FCE, CAE, CPE, IELTS. Вече даваме възможност на нашите най-малки възпитаници да се подготвят за детските нива на Кеймбридж – Cambridge YLE Starters, Cambridge YLE Movers, Cambridge YLE Flyers, KET, PET и да се явят за удостоверяване степента на владеене на езика. Свържeте се с нас, за да получите повече информация. Регистрацията за изпитите STARTERS, MOVERS, FLYERS и самите изпити се провеждат в сградата на Алианс. Регистрацията за изпитите KET, PET се извършва в Алианс, а самите изпити в Британски съвет.


Проверете кой изпит на Cambridge е най-подходящ за Вас


 © 2016 Езиков център АЛИАНС

уеб дизайн: Уебвижън