Гьоте сертификат - B1 в Алианс

Goethe-Zertifikat B1 е подходящ за деца в края на седми клас. Учениците завършващи трети тийнейджърски курс също имат възможност да се явят на този изпит.

Изпитът дава увереност на децата, че могат да общуват на немски език в реални ситуации, че разбират в детайли по-сложни текстове и че самите те могат писмено да изразяват по-свободно мислите си. Изпитът е потвърждение на усвоените знания и умения и съответства на третата степен (В1) на шестстепенната скала за отчитане на езиковата компетентност на Общоевропейската езикова рамка (ОЕЕР).

Изпитът се състои от две части: писмена и устна


  Слушане

35 минути
макс. 100 точки

  Четене

65 минути
макс. 100 точки

  Писане

60 минути
макс. 100 точки

  Говорене

15 минути
макс. 100 точки

По време на изпита детето ви ще трябва:

  • да разбира от слушане информации от младежки радиопредавания по дискусионни теми, например околна среда, взаимоотношения деца – родители, отношение към модата, както и от интервюта, съобщения по гари и летища, прогнози за времето, обяви и реклами, екскурзоводски беседи, телефонни разговори на ежедневна тематика;
  • да се ориентира правилно в информацията от по-дълги текстове – блогове, статии от пресата, коментари, указания за начини на употреба, правилници, като при това се тества както общото разбиране на текста, така и разбирането на определени детайли;
  • да може да съставя кратки текстове под формата на имейли, постове в дискусионни форуми, съобщения, с което да покаже, че може да прави описания, че може да се аргументира, че може да изразява лично мнение и че може да реагира писмено на ситуация от ежедневието, например на покана за празненство или на обява;
  • да участва в разговор, с който се планира някакво общо мероприятие и да покаже, че може да прави предложения, да изразява одобрение или неодобрение, да коментира; да направи кракта презентация по зададена тема; да изрази мнение и да зададе въпрос към презентацията на друг участник в изпита.

Какво става, след като детето ви се яви на Goethe-Zertifikat B1?

Изпитът Zertifikat B1 може да се издържи с минимум 60 точки. От Гьоте институт детето ви получава отделни сертификати за всеки дял от изпита – „Слушане”, „Четене”, „Писане”, „Говорене” . Ако детето не е покрило минимума от 60 точки за някои от дяловете, то можеда се яви повторно на изпит само за този дял. Валидността на получените сертификати не е ограничена във времето.

Какво представлява изпитът Goethe-Zertifikat B1?

Примерен изпитен тест за Goethe-Zertifikat B1


 

Повече от две десетилетия Алианс работи в тясно сътрудничество с Гьоте- институт, като предлага качествена подготовка за изпитите по немски език, интегрирана в процеса на обучение и съобразена с изискванията на тази образователна институция.

Нашите високоспециализирани учители по немски език са сертифицирани изпитващи на изпитите на Гьоте-институт, като на много от тях им е гласувано доверие да работят и за самата институция. Свържете се с нас, за да получите повече информация.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки".
Прочете повече Ok