Cambridge YLE Starters в Алианс

Starters е подходящ за малки деца в първи и втори клас и тийнейджъри, завършили първо ниво.

Този изпит ще насърчи детето ви да учи английски от ранна възраст и да си създаде положително отношение към езиковите изпити.

По време на изпита детето ви ще трябва:

  • да разпознава цветовете на английски език;
  • да отговори на съвсем прости въпроси за себе си;
  • да отговори писмено с една дума на основни въпроси.

Изпитът се състои от три части

Максималният брой значки за всяка част на изпита е пет. Резултатът от изпита не се определя като издържал или неиздържал.


  Слушане

20 минути
Максимум пет значки

  Четене и писане

20 минути
Максимум пет значки

  Говорене

3-5 минути
Максимум пет значки

Какво става, след като детето ми се яви на този изпит?

Сертификатът е с определен брой значки с логото на Cambridge, които детето ви ще получи като награда за постиженията си.Сертификатите се получават около месец след изпита.

Какво представлява изпита?

Препоръчителна детска литература

Cambridge English Young Learners

Cambridge YLE Starters

Cambridge YLE Starters

Подходящ за деца в I и II клас.

Starters е подходящ за малки деца в първи и втори клас. Той насърчава децата да учат английски от ранна възраст и създава положително отношение към езиковите изпити. По време на изпита детето трябва да покаже, че разпознава цветовете на английски език, както и да отговори на съвсем прости въпроси за себе си.


Cambridge YLE Movers

Cambridge YLE Movers

Подходящ за деца в трети клас.

Този изпит ще насърчи децата да общуват на английски в реални ситуации и да си създадат положително отношение към езиковите тестове. По време на изпита детето трябва да покаже, че разбира основни инструкции на английски език, да попълни малък формуляр или да отговори на въпроси за себе си и да отговори на въпроси, които чува или чете в детски разказ.


Cambridge YLE Flyers

Cambridge YLE Flyers

Подходящ е за деца в IV клас.

Изпитът показва, че детето ви може да разбира простички ежедневни ситуации и да общува в тях на основен английски език. Децата, които се явяват на този изпит са обикновено на възраст между 9 и 12 години и са учили английски език в училище около 2 - 3 години (около 250 часа чуждоезиково обучение). 

Алианс е оторизиран подготвителен център за изпитите на Университета Кеймбридж – Cambridge ESOL Examinations (Cambridge English Language Assessment). В дългогодишната си история сме подготвили успешно хиляди курсисти, които вече притежават сертификати  на Кеймбридж - FCE, CAE, CPE, IELTS. Вече даваме възможност на нашите най-малки възпитаници да се подготвят за детските нива на Кеймбридж – Cambridge YLE Starters, Cambridge YLE Movers, Cambridge YLE Flyers, KET, PET и да се явят за удостоверяване степента на владеене на езика. Свържeте се с нас, за да получите повече информация. Регистрацията за изпитите STARTERS, MOVERS, FLYERS и самите изпити се провеждат в сградата на Алианс. Регистрацията за изпитите KET, PET се извършва в Алианс, а самите изпити в Британски съвет.


Проверете кой изпит на Cambridge е най-подходящ за Вас


 © 2016 Езиков център АЛИАНС

уеб дизайн: Уебвижън