Cambridge English: Business Preliminary в Алианс

Cambridge English: Business Preliminary е известен също като Business English Certificate (BEC) Preliminary. Той е първият от трите изпита по бизнес английски на Кеймбридж. Този сертификат показва на работодателите ви, че можете да общувате на английски в практически ежедневни бизнес ситуации. Той е на същото езиково ниво като Cambridge English: Preliminary (PET), но е насочен към английски език за бизнес цели. Ниво на квалификацията: Средно (Intermediate) = B1 на Общата европейска езикова рамка..

За успешно представяне на изпита трябва да можете:

  • да разбирате кратки телефонни обаждания или общи бизнес разговори;
  • да обсъждате практически бизнес задачи, като поръчки или общи запитвания;
  • да пишете кратки, информативни бизнес писма и имейли.

Изпитът се състои от три компонента


  Четене и писане

90 минути
Формира 50% от оценката

  Слушане

40 минути
Формира 25% от оценката

  Говорене

12 минути
Формира 25% от оценката

Какво включва изпитът?

BEC Preliminary се състои от три части. Тестовете по компонентите Четене и писане и Слушане се провеждат в един и същи ден. Устният изпит може да бъде в друг ден. По време на устния изпит вие показвате говорните си умения в разговор с друг кандидат пред двама изпитващи.Подготовката за BEC Preliminary ще ви даде добра основа в уменията, които ще са ви нужни за работа в международна бизнес среда. Подготовката и регистрацията за Изпита ВЕС се осъществява на място в Алианса, а самите изпити се провеждат в Британски Съвет


Cambridge BEC Preliminary

BEC Preliminary

Бизнес английски език - 1 от 3

Cambridge English: Business Preliminary е първият от трите изпита по бизнес английски на Кеймбридж. Този сертификат показва на работодателите ви, че можете да общувате на английски в практически ежедневни бизнес ситуации. Той е на същото езиково ниво като Cambridge English: Preliminary (PET), но е насочен към английски език за бизнес цели.


Cambridge BEC Vantage

BEC Vantage

Бизнес английски език - 2 от 3

Cambridge English: Business Vantage е известен също като Business English Certificate Vantage (BEC Vantage). Tой е вторият от общо трите изпита по бизнес английски на Кеймбридж. Тази квалификация показва, че можете да общувате на английски език в бизнес среда. Тя е на същото езиково ниво като Cambridge English: First (FCE), но е насочен към английски език за бизнес цели.


Cambridge BEC Higher

BEC Higher

Бизнес английски език - 3 от 3

Ако искате чрез подготовката си да развиете професионални бизнес умения на английски език. Сертификатът за BEC Higher показва на работодателите ви, че можете да работите ефективно на английски в конкурентната международна бизнес среда. 

Алианс е оторизиран подготвителен център за изпитите на Университета Кеймбридж – Cambridge ESOL Examinations (Cambridge English Language Assessment). В дългогодишната си история сме подготвили успешно хиляди курсисти, които вече притежават сертификати  на Кеймбридж - FCE, CAE, CPE, IELTS. Вече даваме възможност на нашите най-малки възпитаници да се подготвят за детските нива на Кеймбридж – Cambridge YLE Starters, Cambridge YLE Movers, Cambridge YLE Flyers, KET, PET и да се явят за удостоверяване степента на владеене на езика. Свържeте се с нас, за да получите повече информация. Регистрацията за изпитите STARTERS, MOVERS, FLYERS и самите изпити се провеждат в сградата на Алианс. Регистрацията за изпитите KET, PET се извършва в Алианс, а самите изпити в Британски съвет.


Проверете кой изпит на Cambridge е най-подходящ за Вас


 © 2016 Езиков център АЛИАНС

уеб дизайн: Уебвижън